klik

Tuesday, November 1, 2011

Jawapan BM PAT 2011

1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.B 11.D 12.B 13.C
14.A 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.B 21.D 22.D 23.C 24.D 25.B
26.A 27.B 28.D 29.C 30.C 31.C 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.B 39.D 40.D

No comments:

Post a Comment