klik

Monday, October 31, 2011

Panduan Geo

Soalan 1 - 6

Kemahiran Geografi:
-Ciri budaya/fizikal
-Jarak/arah
-bearing tu kena mahir
-bentuk muka bumi

Soalan Tingkatan satu:
-Bentuk muka bumi
-Tanah pamah
-tanah tinggi
-ciri fizikal sungai - hulu/hilir
-peredaran bumi
-iklim
-bayu
-ciri tumbuhan
-zon iklim

Ting 2:
Pengiraan waktu
pertambahan penduduk
migrasi
fungsi petempatan
pembandaran
pengangkutan
perhubungan-internet/satelit/h.phone
HARAP DAPAT MENJAWAB SEMUA SOALAN GEO: INI SEKADAR PANDUAN SAHAJA

No comments:

Post a Comment