klik

Sunday, June 23, 2013

GEO TING 2 : B1D1E1

B1D1 - Mengetahui asas Geografi.
B1D1E1 - Mengenal latitud dan longitud

Latitud:
Kedudukan sesuatu tempat sama ada ke timur atau ke barat Garisan Meridian Pangkal (GMP). Garisan ini dalam kedudukan melintang.

Longitud:
Garis-garis yang menunjukkan jarak antara sesuatu tempat ke utara atau ke selatan garisan Khatulistiwa. Garisan ini dalam kedudukan menegak.

Tuesday, November 1, 2011

Jawapan BM PAT 2011

1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.B 11.D 12.B 13.C
14.A 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.B 21.D 22.D 23.C 24.D 25.B
26.A 27.B 28.D 29.C 30.C 31.C 32.C 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.B 39.D 40.D