klik

Monday, September 19, 2011

KERJA KURSUS GEOGRAFI 2011

KERJA KURSUS GEOGRAFI 2011

TUGASAN 1:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pencemaran alam sekitar di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep pencemaran alam sekitar• Jenis pencemaran alam sekitar• Punca pencemaran alam sekitar• Kesan pencemaran alam sekitar• Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU
TUGASAN 2:
Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perkambangan sistem perhubungan (telekomunikasi) di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:
• Konsep dan jenis sistem perhubungan• Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan• Kepentingan sistem perhubungan• Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan• Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

No comments:

Post a Comment